Урок – повторение

На этом уроке мы повторим пройденный материал. Перед вами упражнения и тексты с использованием прошедшего времени группы Пааль, а также слов и выражений, изученных на предыдущих уроках.

Упражнение

прослушать ответы к упражнению

תרגיל

Поставьте предложения в прошедшее время.

אני סוגר את הדלת.

הוא עובד בלילה.

את עומדת על-יד הנהג.

היא אוכלת ארוחת בוקר בעבודה.

אתן כותבות מכתבים.

אני נוסע עד התחנה הסופית.

אנחנו קוראים הרבה עיתונים.

הנהג פותח את הדלת של האוטובוס.

אתה אוהב לנסוע באוטובוס.

אתה יכול לחכות לי?

הרבה אוטובוסים עוברים פה.

אתם לומדים זמן עבר.

אנחנו יכולים ללמוד עברית.

הוא פונה ימינה.

אנחנו שותים קפה.

את עונה על השאלה.

אני קונה כרטיסים לרכבת.

מה אתה עושה פה?

אני יודע שיש פה רמזור חדש.

הם עולים לאוטובוס.

אתם לוקחים מונית.

Упражнение

прослушать ответы к упражнению

תרגיל

Поставьте прилагательное в правильный род, а затем напишите всё  выражение во множественном числе.

עיר גדולה (גדול) – ערים גדולות

פעם ______ (אחרון) – ____________________

כיסא ______ (קטן) – ____________________

לילה ______ (טוב) – ____________________

דרך ______ (רחוק) – ____________________

עיר______ (יפה) – ____________________

מקום______ (פנוי) – ____________________

שבוע ______ (אחרון) – ____________________

רחוב______ (גדול) – ____________________

Текст

прослушать текст

טקסט

במונית

בוריס צריך לנסוע לירושלים. הוא בא לתחנת מוניות. שם הוא  שואל איפה יש מונית שירות לירושלים ונכנס למונית. הוא שואל את הנהג:

בוריס: מתי אתה יוצא?

נהג: אני מחכה לעוד אנשים. אבל זה הולך מהר, אני חושב שבעוד רבע שעה אפשר לצאת.

בוריס: כמה עולה כרטיס לירושלים?

נהג: עשרים וחמישה שקלים

בוריס: אני צריך להגיע לרחוב הרצל בירושלים. תגיד לי, בבקשה, איפה לרדת.

המונית נוסעת מהר. היא לא עוצרת בדרך. היא כבר בירושלים.

נהג: מי רצה לרחוב הרצל?

בוריס: אני רציתי. זה כבר פה?

נהג: לא, אתה צריך לרדת בצומת הזה ולפנות שמאלה. שם תחנת אוטובוס. אתה צריך לקחת שם אוטובוס לרחוב הרצל.

בוריס: תודה רבה. אתה יכול לעצות לי פה?

נהג: לא. אני עוצר לך אחרי הרמזור.

Упражнение

תרגיל

Проспрягайте глаголы в прошедшем времени:

прослушать спряжения глагола לעצור прослушать спряжения глагола לחשוב

Упражнение

прослушать ответы к упражнению

תרגיל

Напишите следующие предложения в прошедшем времени.

אנחנו נוסעים באוטובוס ישיר.

מכונית עומדת ברמזור.

אתה הולך לבנק.

אני קונה כרטיס חודשי-חופשי.

אתה אוכל ארוחת בוקר ושותה קפה.

הם עוברים את הכביש ברמזור ופונים ימינה.

הוא במודיעין, הוא שואל מתי האוטובוס יוצא.

אני חושב שהרכבת עוצרת פה.

את רוצה ללכת ברגל?

הן בבית, הן לא יוצאות.

אתם אוהבים לנסוע רחוק.

אני עובדת מהבוקר עד הערב.

היא רואה טלוויזיה.

אנחנו יושבים במסעדה, אוכלים ארוחת ערב ושותים קפה.

אתה עושה קניות ונוסע הביתה.

הנהג פותח את הדלת ואנשים עולים לאוטובוס.

אני נותן לנהג את הכסף ולוקח את העודף.

Текст

прослушать текст

טקסט

רות צריכה לנסוע לאוניברסיטה. השיעור מתחיל בשמונה וחצי בדיוק. עכשיו כבר חמש דקות לשמונה. רות יוצאת מהבית והולכת לתחנת האוטובוס. איש אחד עוצר את רות ברחוב.

האיש: סליחה, גברת, איך מגיעים לרחוב ארלוזורוב?

רות: אתה צריך לעבור את הכביש בצומת, לפנות ימינה וברמזור השני לפנות שמאלה.

האיש: תודה רבה. זה רחוק?

רות: לא, זה לא רחוק. אתה יכול ללכת ברגל.

האיש: תודה רבה לך.

רות מגיעה לתחנה. היא חושבת: “מעניין, מה השעה כבר?” היא רואה ילד בתחנה.

רות: מה השעה?

הילד: אני לא יודע. אין לי שעון.

רות: סליחה, גברת, יש לך שעון? מה השעה?- היא שואלת אישה אחת שבאה לתחנה.

האישה: השעה שמונה ועשר דקות.

לרות אין כבר זמן. היא מאחרת והאוטובוס לא מגיע. היא מחכה ומחכה…

סוף-סןף מגיע האוטובוס. היא עולה לאוטובוס, קונה כרטיס ויושבת. האוטובוס נוסע. הוא נוסע מאוד לאט. יש הרבה רמזורים בדרך והוא עוצר הרבה. כבר שמונה ועשרים וחמש דקות והאוטובוס עוד נוסע ונוסע…

רות חושבת: “מחר אני קמה ויוצאת מהבית יותר מוקדם!”

Вопросы

прослушать ответы на вопросы

שאלות

באיזו שעה מתחיל השיעור של רות?

איך מגיעים לרחוב ארלוזורוב?

מדוע הילד לא אומר לרות מה השעה?

מה השעה?

איך נוסע האוטובוס?

<<предыдущий урок

следующий урок >>

Comments are closed.