Урок – повторение

На этом уроке мы повторим пройденный материал. Перед вами упражнения и тексты с использованием глаголов в будущем времени, слов и выражений, изученных на предыдущих уроках и повторение предлогов.

Упражнение

תרגיל

Проспрягайте глаголы в будущем времени времени:

прослушать спряжения глагола למסור прослушать спряжения глагола לדאוג прослушать спряжения глагола לארוז
прослушать спряжения глагола לבדוק прослушать спряжения глагола למדוד прослушать спряжения глагола לשלוח

Предлоги

מילות יחס

אצל אל ל
לגור אצל..
להיות אצל..
לדבר אל..
להגיע אל..
לפנות אל..
לבוא אל..
לתת ל..
לספר ל..
לומר ל..
למסור ל..
לדאוג ל..

Предлог אל отвечает на вопрос “К кому?

Предлог ל отвечает на вопрос “Кому?

Предлог אצל отвечает на вопрос “У кого?

Упражнение

прослушать ответы к упражнению

תרגיל

לי или אלי

משה בא _______.

הוא נותן _______ את הכסף.

הם מגיעים _______ ב 7:00.

אתם מדברים _______.

הוא לא עונה _______ על המכתב.

מדוע אתה פונה _______?

מה אתם אומרים _______?

Упражнение

прослушать ответы к упражнению

תרגיל

אליו или לו

אני נותן _______ ספר.

אני מדבר  _______ והוא לא שומע.

אני קונה ______ מתנה.

מדוע אתם לא עונים _______?

אני נכנס _______ בדרך.

היא מוסרת _______ פתק.

Упражнение

прослушать ответы к упражнению

תרגיל

אצלי или אלי

רינה באה _______.

דני גר _______.

היא גרה קרוב _______.

הם שתו ______ קפה.

הספר שלך ______.

יוסף היה ______.

המכתב הגיע _______.

הוא מרגיש טוב ______.

Текст

прослушать текст

טקסט

בוריס לא הרבה זמן בארץ, אבל הוא כבר טייל בהרבה מקומות בישראל. הטיול הראשון שלו היה עם הכיתה של האולפן. זה היה טיול לירושלים. אחר כך הוא טייל הרבה בצפון. בוריס אוהב מאוד הרים. הוא כבר היה ברמת הגולן וגם בגליל. בחורף הוא רוצה לנסוע להר החרמון. שם בחורף יש שלג. 

יש עוד מקום שבוריס מאוד רוצה לנסוע אליו. זאת העיר אילת. הוא שמע כבר הרבה על אילת ועל הים האדום. בוריס יודע שיש שם מזג אוויר חם מאוד, לכן הוא רוצה לנסוע לשם בחורף.

מחר בוריס נוסע לטיול מים המלח. זאת תהיה הפעם הראשונה שלו במדבר. בוריס כבר שמע שבמדבר חם מאוד, יש הרבה שמש והאוויר יבש מאוד. לכן כשהוא יארוז את הדברים שלו לטיול הוא ישים בתיק בקבוק גדול של מים וגם כובע. אבל הוא לא צריך לקחת מטרייה כי במדבר אין גשם.

Верно или нет?

прослушать ответы на вопросы

נכון או לא נכון

בכל הטיולים בוריס היה עם הכיתה של האולפן.

בהר החרמון יש שלג בחורף.

באילת חם מאוד, לכן בוריס רוצה לנסוע לשם בקיץ.

מחר בוריס נוסע לים האדום.

בוריס כבר היה במדבר.

במדבר יש אוויר יבש, לכן חשוב לקחת בקבוק מים.

Упражнение

прослушать ответы к упражнению

תרגיל

Поставьте глаголы в будущее время.

בקיץ ילדים לא _________ (ללמוד) בבית הספר.

מחר ________ (להיות) גשם.

דני, ________ (לעזור, אתה) לסבתא, בבקשה.

אסתר, אל ________ (לסגור, את) את הדלת.

אני ________ (לארוז) את התיק מחר בבוקר.

אנחנו ________ (לקרוא) ספרים ו________ (לכתוב) במחברות.

מה היא ________ (ללבוש) בערב?

אתה ________ (לשלוח) את החבילה מחר?

אנחנו _______ (לעבוד) היום עד 6:00 בערב.

הרופא _______ (למדוד) את החום, _______ (לבדוק) את החולה ו_______ (לרשום) לו תרופה.

הם _______ (לבוא) לירושלים בסתיו ו________ (להיות) שם עד הקיץ.

נהג, _______ (לעצור, אתה) לי כאן, בבקשה.

גברת, ________ (לחתום, את) פה, בבקשה.

דני לא רוצה לעשות זריקה, הוא יודע שזה _______ (לכאוב).

אני _______ (לנהוג) עד חיפה ואז אתה ________ (לנהוג).

________ (לשאול, את), אולי היא ________ (למכור) לנו את המכונית שלה.

Упражнение

прослушать ответы к упражнению

תרגיל

Поставьте прилагательное в правильный род, а затем напишите все выражение во множественном числе.

ציפורן אדומה (אדום) – ציפורניים אדומות

רגל (גדול)               נר (גדול)

שן (כואב)                עין (יפה)

עיר (יפה)                 רחוב (חדש)

יד (קטן)                  מקום (פנוי)

רוח (קר)                  מילה (מעניין)

Текст

прослушать текст

טקסט

עוזי: אימא, אני מרגיש לא טוב. אולי אני לא אלך לבית הספר היום?

אימא: מה כואב לך?

עוזי: כואב לי הראש.

אימא: אולי יש לך חום? צריך למדוד.

עוזי: לא, לא. אין לי חום. אני רק מרגיש לא טוב. גם כואב לי קצת הגרון.

אימא: מה אתה אומר! תן לי לראות… תגיד אאא…. הגרון שלך לא אדום. אולי צריך להזמין רופא.

עוזי: לא, לא צריך רופא. אני פשוט אנוח היום בבית ומחר הכל יהיה בסדר.

אימא: אז אתה רוצה לנוח או שאתה חולה?

עוזי: לא, לא, אימא. אני מרגיש לא טוב. כואבת לי קצת גם הבטן.

אימא: אז אני חושבת שכדאי ללכת לרופא. אם אתה חולה הוא יכול לעשות לך זריקה – ואת תהיה בריא.

עוזי: זריקה? אבל זה כואב!

אימא: אתה אומר שאתה מרגיש לא טוב. צריך לעשות זריקה.

עוזי: לא, לא, אימא. אני כבר מרגיש הרבה יותר טוב. אני הולך לבית הספר.

<< предыдущий урок            следующий урок >>

1 комментарий к Урок – повторение

  1. Михаил says:

    Опечатка в первом тексте: לטיול מים המלח вместо …בים…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *