Урок – повторение

На этом уроке мы повторим пройденный материал. Перед вами упражнения и тексты с использованием всех форм глаголов в прошедшем времени, а также слов и выражений, изученных на предыдущих уроках.

Упражнение

תרגיל

Проспрягайте глаголы в прошедшем времени:

прослушать спряжения глагола למכור прослушать спряжения глагола לרשום прослушать спряжения глагола להתקלקל

Упражнение

прослушать ответы к упражнению

תרגיל

Поставьте глаголы в подходящей форме прошедшего времени.

אנחנו נכנסנו לכיתה והשיעור התחיל. (להיכנס, להתחיל)

אתה ________ היום בבית. (להישאר)

הילד ________ לא טוב ואימא ________ רופא הביתה. (להרגיש, להזמין)

הם _______ עם חברים ו ________ לבלות כול הלילה. (להיפגש, להחליט)

הכסף בחשבון ________ ואני ________ שיק. (להיגמר, להפקיד)

את ________ את הבחור. (להכיר)

אתם ________ לעבוד עד הערב ו _________ רק ב-8:00. (להמשיך, להפסיק)

אני לא _________ מה הוא אמר. (להבין)

Упражнение

прослушать ответы к упражнению

תרגיל

Поставьте предлог את в правильной форме:

היא רשמה את מספר הטלפון על הפתק – היא רשמה אותו על הפתק.

אני מכיר את יוסף הרבה זמן.

ויוסף מכיר _____ (אני).

תמיד אפשר לשאול את המורה.

הם רוצים למכור את הדירה.

מדוע אתה כול הזמן מפסיק את דני.

אני אוהבת _______ (אתה).

קניתי את התפוזים.

הם רואים _____ דרך החלון. (אנחנו)

אני מזמין _______ למסעדה (אתם).

תן לי בבקשה את המפיות.

Текст

прослушать текст

טקסט

מבצע

בלה: שלום. מה נשמע? הייתי עכשיו בסופר. יש להם מבצע על הפרות והירקות.

אירנה: מה את אומרת! אני בדיוק צריכה לקנות עכשיו. איזה מבצע?

בלה: אם את קונה קילו אחד את מקבלת עוד קילו אחד חינם.

אירנה: מה פתאום הם עושים את זה? אולי הירקות שלהם לא טובים, ולכן הם עושים מבצע? אולי לא כדאי לקנות?

בלה: לא, לא. הירקות טובים מאוד. את יכולה לראות את מה שקניתי: ענבים, תפוחים, תפוזים, הכול יפה וטוב.

אירנה: כדאי ללכת לקנות.

בלה: לכי מהר, כי יש שם הרבה מאוד אנשים וכולם קונים ירקות ופרות. אני חושבת שזה יכול להיגמר. המבצע רק היום.

אירנה: באיזה סופר זה?

בלה: פה קרוב, בצומת.

אירנה: תודה רבה לך שאמרת לי. אני כבר הולכת. להתראות.

Вопросы

прослушать ответы на вопросы

שאלות

מה בלה מספרת לאירנה?

איזה מבצע יש בסופר?

מדוע אירנה חושבת שאולי לא כדאי לקנות במבצע?

מדוע כדאי לאירנה ללכת לקנות מהר?

Упражнение

прослушать ответы к упражнению

תרגיל

Поставьте глаголы в подходящей форме прошедшего времени.

אנחנו למדנו עברית. (ללמוד)

כולם ______ לבלות ואני ______ בבית. (ללכת, להישאר)

אנחנו ______ בצהריים ובערב ______ למסעדה. (לנוח, לצאת)

אני ______ ש _______ למכור את המכונית. (להצטער, להחליט)

היא ______ לנסוע באוטובוס אבל היא ______ מונית (יכול, להזמין)

הוא  ______ להגיע בזמן אבל האוטובוס ______ לאט. (לנסות, לנסוע)

אתה ______ לעזור לך למלא את הטופס. (לבקש)

אתם ______ על יד הקולנוע ו ______ פנימה. (להיפגש, להיכנס)

אני ______ מהחשבון 100 שקל ו ______ שיק. (למשוך, להפקיד)

את לא ______ שהוא  _______. (לדעת, להתקשר)

אנחנו _______ את הטפסים ו _______. (למלא, לחתום)

הם _______ בטלפון שלנו. (להשתמש)

אני _______ לך הרבה זמן ובסוף _______. (לחכות, ללכת)

היא ________ לאוטובוס על-יד הבית ו __________ בתחנה הסופית. (לעלות, לרדת)

אנשים באוטובוס _________ ו _________ פנימה. (לזוז, להתקדם)

אתה ______ מוקדם, _______, _______ ו _______ לעבודה. (לקום, להתרחץ, להתלבש, לצאת)

היא לא _______ לאכול ולשתות כי היא כבר _______ ו ________ בבית. (לרצות, לאכול, לשתות)

Текст

прослушать текст

טקסט

כל בוקר אני קם ב 7:15. אני מתרחץ, מתלבש, אוכל ארוחת בוקר ושותה קפה. אחר כך אני יוצא מהבית לעבודה. אני עובד מ 8:30. כדי להגיע לעבודה בזמן אני יוצא מהבית ב 8:00. אני לא מאחר. אני הולך לתחנת האוטובוס. האוטובוס תמיד מגיע ב 8:05. אני עולה לאוטובוס והאוטובוס נוסע. אני מגיע לעבודה בערך ב 8:25.

אני חוזר הביתה ב 6:00 בערב. בדרך אני נכנס לבנק ומפקיד את המשכורת לחשבון. בבית אני גם אוהב לרוץ בערב. אני נפגש הרבה עם החברים שלי. אנחנו יוצאים למסעדה ולקולנוע.

А теперь напишите текст в прошедшем времени.
прослушать текст в прошедшем времени

<< предыдущий урок  следующий урок >>

Комментарии к Урок – повторение

  1. Михаил says:

    В последнем тексте пропущен большой кусок в последнем абзаце по сравнению с тем, что читает диктор: בבית אני אוכל ארוחת ערב ורואה קצת טלביזיה. יותר ??? אני מטייל. Кроме того, диктор читает מסעדות, а в тексте – מסעדה.

  2. Михаил says:

    Оговорка диктора в упражнении 3: диктор читает предложение הם רוצים למכור את הדירה, а затем читает הם רצו למכור אותה (заменяет настоящее время на прошедшее).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *