Урок – повторение

На этом уроке мы повторим пройденный материал. Перед вами упражнения и тексты с использованием прошедшего времени, словосочетаний סמיכות, а также слов и выражений, изученных на предыдущих уроках.

Упражнение

תרגיל

Проспрягайте глаголы в прошедшем времени:

прослушать спряжения глагола לעזור прослушать спряжения глагола לחתום прослушать спряжения глагола למשוך

Упражнение

прослушать ответы к упражнению

תרגיל

Поставьте предложения в прошедшее время.

הוא מדבר בטלפון.

אתה מקבל עודף.

אני מבקש סליחה.

היא מספרת שהם מטיילים באמריקה.

אתם מחכים לאוטובוס.

היא מנקה את הבית.

אנחנו מבלים כל הלילה.

אני מנסה לדבר עברית.

איך אתם מסתדרים?

אני מתנצל על זה.

הוא קודם מתרחץ ואחר כך מתלבש.

אנחנו משתמשים בספר הזה.

התלמידים מסתכלים על המורה.

היא מתקשרת הרבה.

Текст

прослушать текст

טקסט

בבנק

אסתר באה לבנק. היא צריכה לעשות שם הרבה דברים. היא צריכה להפקיד את השיק של המשכורת שלה, למשוך כסף לקניות ולשאול מה מצב החשבון. ועוד דבר חשוב מאוד – לאסתר חזר שיק. זה מאוד לא נעים, אבל היא לא קיבלה את המשכורת בזמן ובחשבון לא היה כסף. אסתר פונה אל אחד הפקידים.

אסתר: בוקר טוב. קיבלתי הביתה מכתב שחזר לי שיק.

הפקיד: מה מספר החשבון שלך?.. כן, נכון, חזר לך השיק. לא היה לך כסף בחשבון.

אסתר: נכון, הייתי צריכה לקבל את המשכורת לפני שבוע וקיבלתי רק עכשיו. אני רוצה להפקיד את השיק של המשכורת. ומה לעשות עם השיק שחזר?

הפקיד: אני נותן לך את השיק הזה. ואת צריכה לדבר עם האנשים שלא קיבלו את הכסף. איפה שילמת עם השיק הזה?

אסתר: בחנות אחת. אני יכולה להתקשר לשם כבר היום. תגיד לי בבקשה, כמה כסף יש לי עכשיו בחשבון?.. אני רוצה למשוך מאה שקלים, בבקשה.

הפקיד: בבקשה. את צריכה לחתום פה.

אסתר: תודה רבה, להתראות.

Вопросы

прослушать ответы на вопросы

שאלות

מה אסתר צריכה לעשות בבנק?

מדוע השיק של אסתר חזר?

מה אסתר צריכה לעשות עכשיו עם השיק שחזר?

כמה כסף אסתר רוצה למשוך?

Упражнение

прослушать ответы к упражнению

תרגיל

Род и число словосочетания סמכות определяется по первому существительному.
Поставьте прилагательное в правильный род, а затем напишите всё  выражение во множественном числе.

תחנת אוטובוס חדשה (חדש) – תחנות אוטובוס חדשות

תמונת פספורט ______ (ישן) – ____________________

שולחן עבודה ______ (גדול) – ____________________

בית ספר ______ (יפה) – ____________________

מונית שירות ______ (חדש) – ____________________

קופת חולים ______ (טוב) – ____________________

מספר טלפון ______ (ישן) – ____________________

ארוחת בוקר ______ (קטן) – ____________________

עיתון בוקר ______ (מעניין) – ____________________

תעודת זהות ______ (חדש) – ____________________

Упражнение

прослушать ответы к упражнению

תרגיל

Напишите следующие предложения в прошедшем времени.

אתם משלמים במסעדה.

אתם מנסים ללמוד עברית.

אנחנו קונים דירה.

הם משתמשים בשירות 144.

הוא מתרחץ בבוקר.

אני מבקש סליחה.

אני מצטער.

היא מתלבשת מהר.

הוא מקבל כסף ממשרד הקליטה.

אנחנו מנקים בבית ביום שישי.

את שותה קפה בבוקר.

אתן מטיילות בירושלים.

היא מתקדמת בעבודה מהר.

הן מסתכלות על התמונה.

אתה מבלה הרבה.

את מטפלת בסבתא שלך.

Текст

прослушать текст

טקסט

תמר צריכה לנסוע לרופא. היא מרגישה לא טוב. קשה לה ללכת עכשיו לתחנת אוטובוס. היא רוצה להזמין מונית. קודם תמר מתקשרת לשירות 144.

תמר: שלום, אני צריכה את מספר הטלפון של תחנת מוניות בחיפה, בבקשה.

תמר כותבת את מספר הטלפון. אחר כך היא מתקשרת לתחנת המוניות.

עובד התחנה: תחנת מוניות, שלום.

תמר: שלום, אני רוצה להזמין מונית מרחוב מוריה לרחוב יוסף.

עובד התחנה: בסדר, המונית יוצאת.

תמר: עוד כמה זמן המונית פה?

עובד התחנה: בעוד חמש דקות. את יכולה כבר לצאת מהבית.

תמר: תודה רבה.

נכון או לא נכון

прослушать текст

Верно или нет

תמר רוצה להזמין מונית כי אין עכשיו אוטובוס. – נכון / לא נגון

קודם תמר מתקשרת לשירות 144 ואחר כך לתחנת מוניות. – נכון / לא נגון

בשירות 144 תמר שואלת מה מספר הטלפון של הרופא. – נכון / לא נגון

תמר צריכה לנסוע מרחוב יוסף לרחוב מוריה. – נכון / לא נגון

המונית מגיעה בעוד חמש דקות. – נכון / לא נגון

<<предыдущий урок

следующий урок >>

Comments are closed.